antykorozyjne smary krytox

Smary antykorozyjne Krytox ™

Smary z dodatkami antykorozyjnymi Krytox ™ łączą w sobie wysokowydajne smarowanie przeciwcierne z efektywną ochroną antykorozyjną powierzchni o dużym obciążeniu. Ponieważ smaru Krytox ™ nie można myć wodą, nie ma on wpływu na parę i nie reaguje z kwasami i przemysłowymi roztworami czyszczącymi, łożyska są chronione przed utlenianiem i wymywaniem smarów.

Smary antykorozyjne są białe i zapewniający ochronę przed rdzą w temperaturach otoczenia i ochronę antykorozyjną w wysokich temperaturach do 288°C, a także ochronę przed zużyciem.

Typowe właściwości smarów antykorozyjnych Krytox ™ 1

Oleje                                                            100              101             102            103            104        105 (H-1)       106            107
GPL Standardowe smary                            200              201             202        203 (H-1)       204        205 (H-1)    206 (H-1)      207
GPL smary z dodatkami EP                        210              211             212             —              214            215            216            217
GPL Smary antykorozyjne                           220              221             222        223 (H-1)      224        225 (H-1)    226 (H-1)      227
Klasa jakości oleju ISO2                                      5                  7                15              32              68             150            220            460
Szacowany użyteczny zakres temperatur3
°C                                                          <–70÷66     <–70÷104     –63÷132     –60÷154    –51÷179    –36÷204    –36÷260    –30÷288
Lepkość oleju, cSt
20 °C (68 °F)                                           12.4              17.4              38              82             177            522            822           1535
40 °C (104 °F)                                          5.5                7.8               15              30              60             160            243            450
100 °C (212 °F)                                         —                  2                 3                5              8.4              18              25             42
204 °C (400 °F)                                         —                 —                 —              —              —              3.1             4.1              6
260 °C (500 °F)                                         —                 —                 —              —              —              —              2.4             3.3
Index lepkości oleju                                   —                 —                29              92             111            124            134            145
Punkt wlewu oleju
°C                                                           <–70            <–70           <–63            –60            –51            –36            –36             30
Gęstość oleju, g/mL
0 °C (32 °F)                                             1.87              1.89             1.91           1.92           1.93           1.94           1.95           1.95
100 °C (212 °F)                                       1.67              1.70             1.72           1.74           1.75           1.76           1.77           1.78
Maksymalna lotność oleju, ASTM D2595
% in 22 hr
121 °C (250 °F)                                        90                75                35               7               3                1               <1             —
204 °C (400 °F)                                        —                —                 —               —              —               7               <3            <1
Separacja oleju od smaru, ASTM D6184 wt loss, % in 30 hr
99 °C (210 °F)                                          18                 9                 7                6               5                5                4               4
204 °C (400 °F)                                         —                —                —               —              —               —              12             12

1 Ta tabela podaje typowe właściwości (nie specyfikacje) w oparciu o historyczną wydajność produkcji. Lepkość może zmieniać się w granicach ± ​​10%. 
2 Przybliżone
3 W oparciu o temperaturę krzepnięcia i gdzie odparowanie wynosi w przybliżeniu 10%.
H-1 informacja o zatwierdzeniu przypadkowego kontaktu z żywnością została przyznana produktom powyżej, które mają (H-1) po nazwie produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na danych technicznych firmy Chemours.

 

Spis smarów antykorozyjnych Krytox:

Smar Krytox GPL221

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

Krytox GPL 221 ma lepkość oleju bazowego 7,8 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 104 stopni C.

 

Smar Krytox GPL222

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

Krytox GPL 222 ma lepkość oleju bazowego 15 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 132 stopni C.

 

Smar Krytox GPL223

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

Krytox GPL 223 ma lepkość oleju bazowego 30 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 154 stopni C.

 

Smar posiada atest do incydentalnego kontaktu z żywnością NSF H-1.

Smar Krytox GPL224

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

Krytox GPL 224 ma lepkość oleju bazowego 60 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 179 stopni C.

 

Smar Krytox GPL225

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

Krytox GPL 225 ma lepkość oleju bazowego 160 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 204 stopni C.

Smar posiada atest do incydentalnego kontaktu z żywnością NSF H-1.

 

Smar Krytox GPL226

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy

Krytox GPL 226 ma lepkość oleju bazowego 243 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 260 stopni C.

Smar posiada atest do incydentalnego kontaktu z żywnością NSF H-1.

 

Smar Krytox GPL227

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i azotyn sodu jako dodatek antykorozyjny. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

Krytox GPL 227 ma lepkość oleju bazowego 450 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 288 stopni C.

 

Our website is protected by DMC Firewall!