standardowe smary Krytox

Smary Krytox ™ do zastosowań ogólnych 

Wszystkie standardowe smary są zagęszczane politetrafluoroetylenem (PTFE). Ten specjalny zagęszczacz o wysokiej wydajności ma temperaturę topnienia 325 ° C (617 ° F), i ma mały ciężar cząsteczkowy i submikronowy (0,2 m) rozmiar cząstek dla lepszej wydajności w łożyskach.

Standardowe smary Krytox ™ GPL 200-207 są białymi smarami maślanymi o takich samych właściwościach jak oleje Krytox GPL 100-107, z których są wykonane (fluorowane oleje syntetyczne, które są niereaktywne, niepalne, bezpieczne w chemicznej i tlenowej eksploatacji i są trwałe)

Smary Krytox ™ z serii GPL 20X nie zawierają dodatków i i mogą być stosowane na komponenty, które wchodzą w kontakt z chemikaliami.

Standardowa konsystencja smaru to penetracja klasy II NLGI (265-295). Bardziej miękkie lub twardsze stopnie penetracji NLGI można uzyskać na specjalne zamówienie.

Olej bazowy Krytox ™ jest kompatybilny ze wszystkimi uszczelkami elastomerowymi materiałami i tworzywami sztucznymi. Czynnik ograniczający przy stosowaniu standardu Krytox ™ z dowolnym materiałem to stabilność termiczna elastomeru lub tworzywa sztucznego.

Typowe zastosowania obejmują zawory lub łożyska w kontakcie z chemikaliami, płynami barierowymi do uszczelnień, instrumentami i
systemami tlenowym.

Typowe właściwości olejów i smarów ogólnego zastosowania Krytox ™ 1

Oleje                                                            100              101             102            103            104        105 (H-1)       106            107
GPL Standardowe smary                            200              201             202        203 (H-1)       204        205 (H-1)    206 (H-1)      207
GPL smary z dodatkami EP                        210              211             212             —              214            215            216            217
GPL Smary antykorozyjne                           220              221             222        223 (H-1)      224        225 (H-1)    226 (H-1)      227
Klasa jakości oleju ISO2                                      5                  7                15              32              68             150            220            460
Szacowany użyteczny zakres temperatur3
°C                                                          <–70÷66     <–70÷104     –63÷132     –60÷154    –51÷179    –36÷204    –36÷260    –30÷288
Lepkość oleju, cSt
20 °C (68 °F)                                           12.4              17.4              38              82             177            522            822           1535
40 °C (104 °F)                                          5.5                7.8               15              30              60             160            243            450
100 °C (212 °F)                                         —                  2                 3                5              8.4              18              25             42
204 °C (400 °F)                                         —                 —                 —              —              —              3.1             4.1              6
260 °C (500 °F)                                         —                 —                 —              —              —              —              2.4             3.3
Index lepkości oleju                                   —                 —                29              92             111            124            134            145
Punkt wlewu oleju
°C                                                           <–70            <–70           <–63            –60            –51            –36            –36             30
Gęstość oleju, g/mL
0 °C (32 °F)                                             1.87              1.89             1.91           1.92           1.93           1.94           1.95           1.95
100 °C (212 °F)                                       1.67              1.70             1.72           1.74           1.75           1.76           1.77           1.78
Maksymalna lotność oleju, ASTM D2595
% in 22 hr
121 °C (250 °F)                                        90                75                35               7               3                1               <1             —
204 °C (400 °F)                                        —                —                 —               —              —               7               <3            <1
Separacja oleju od smaru, ASTM D6184 wt loss, % in 30 hr
99 °C (210 °F)                                          18                 9                 7                6               5                5                4               4
204 °C (400 °F)                                         —                —                —               —              —               —              12             12

1 Ta tabela podaje typowe właściwości (nie specyfikacje) w oparciu o historyczną wydajność produkcji. Lepkość może zmieniać się w granicach ± ​​10%. 
2 Przybliżone
3 W oparciu o temperaturę krzepnięcia i gdzie odparowanie wynosi w przybliżeniu 10%.
H-1 informacja o zatwierdzeniu przypadkowego kontaktu z żywnością została przyznana produktom powyżej, które mają (H-1) po nazwie produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na danych technicznych firmy Chemours.

 

Spis podstawowych smarów Krytox:

Smar Krytox GPL200

Krytox GPL200 ma lepkość oleju bazowego 5,5 cSt w 40 °C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 66 °C. Koloru białego o konsystencji standardowej NLGI 2.

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE i zagęszczony proszkiem PTFE. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

 

Smar Krytox GPL201

Krytox GPL201 ma lepkość oleju bazowego 7,8 cSt w 40 stopniach C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 104 °C.

Smar o wysokiej wydajności na bazie oleju PFPE i zagęszczony proszkiem PTFE. Stosowany na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmuj: łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

 

Smar Krytox GPL202

Krytox GPL202 ma lepkość oleju bazowego 15 cSt przy 40 stopniach C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 132 °C.

Smar o wysokiej wydajności wykorzystujący olej PFPE i zagęszczony proszkiem PTFE. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

 

Smar Krytox™ GPL203 (pełny opis smaru >>>)

Biały Smar z PTFE o lepkości oleju bazowego 30 cSt w temperaturze 40 °C i zalecanych temperaturach pracy -60 °C  do 154 °C. Standardowy poziom konsystencji NLGI2. Nie zawiera wolnych związków siarki ani chloru i nie jest niebezpieczne dla środowiska. Smar posiada atest do incydentalnego kontaktu z żywnością NSF H-1.

Jest to typowy smar do zaworów, przyrządów lub łożysk, które się stykają się z chemikaliami , alkoholem, amoniakiem, rozpuszczalnikami, parą wodną, kwasami i zasadami  oraz  tlenem w tym LOX (tlen ciekły) i GOX (tlen gazowy). Stosowany również do uszczelek i pierścieni uszczelniających O-ring, zgodny w większością rodzajów elastomerów.

 

Smar Krytox GPL204

Krytox GPL204 ma lepkość oleju bazowego 60 cSt w 40 °C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 179 °C.

Smar o konsystencji standardowej NLGI2 wysokiej wydajności wykorzystujący olej PFPE i zagęszczony proszkiem PTFE. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

 

Smar Krytox GPL205

Biały smar na bazie PFPE i PTFP i lepkości oleju bazowego 160 cSt w temp. 40 °C bez punktu zapłonu. standardowej konsystencji NLGI 2. Zalecany zakres temperatur od -36 ° C do 204 ° C. Smar jest Chemicznie obojętny: odporny na tlen i obojętny dla większości chemikaliów.

Posiada atest spożywczy NFS H-1

Jest to typowy smar ogólnego przeznaczenia a w szczególności do smarowania: łożyska, zawory, pompy, sprężarki, uszczelki w kontakcie z chemikaliami, ciecze zaporowe, przyrządy i systemy tlenowe, oringi i uszczelki. 

 

Smar Krytox™ GPL206 (pełny opis smaru >>>)

Biały oparty na perfluoropolieterze (PFPE) i zagęszczony PTFE wysokowydajny smar do łożysk, zaworów, uszczelek. Temperatura pracy do 260 °C  oraz przy krótkotrwałych temperaturach szczytowych do 270 °C. Standardowy poziom konsystencji NLGI2. Lepkość oleju bazowego 243 cSt w temperaturze 40 °C.

Smar Krytox GPL206 jest chemicznie obojętny i bezpieczny w użyciu w odniesieniu do większości chemikaliów a przede wszystkim alkohole, amoniaki, rozpuszczalniki, para, kwasów i zasad. Smar jest niepalny i bezpieczny w użyciu przy aparaturach systemów tlenowych zarówno LOX i GOX. 

Smar posiada atest do incydentalnego kontaktu z żywnością NSF H-1.

Zastosowania: Łożyska, zawory, pompy, sprężarki, uszczelki w kontakcie z chemikaliami, ciecze zaporowe, przyrządy i systemy tlenowe.

 

Smar Krytox GPL207

Krytox GPL207 ma lepkość oleju bazowego 450 cSt przy 40 °C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 288 °C.

Smar o wysokiej wydajności wykorzystujący olej PFPE i zagęszczony proszkiem PTFE. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania tych smarów obejmują, ale nie wyłącznie, łożyska, zawory, koła zębate, uszczelki i pompy.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd