Krytox smary z dodatkami EP

Smary z dodatkami EP Krytox ™ 

Smary Krytox GPL EP to czarne smary z dodatkami zwieksząjącymi wytrzymałość na obciążenia i większe ciśnienia.

Są to Wysokiej jakości smary wykorzystujące olej PFPE, zagęszczacz PTFE i Dwusiarczek Molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania do tych smarów obejmują m.in.: wysoko obciążone łożyska , przekładnie i koła zębate.

Typowe właściwości smarów Krytox z dodatkami EP 

Oleje                                                            100              101             102            103            104        105 (H-1)       106            107
GPL Standardowe smary                            200              201             202        203 (H-1)       204        205 (H-1)    206 (H-1)      207
GPL smary z dodatkami EP                        210              211             212             —              214            215            216            217
GPL Smary antykorozyjne                           220              221             222        223 (H-1)      224        225 (H-1)    226 (H-1)      227
Klasa jakości oleju ISO2                                      5                  7                15              32              68             150            220            460
Szacowany użyteczny zakres temperatur3
°C                                                          <–70÷66     <–70÷104     –63÷132     –60÷154    –51÷179    –36÷204    –36÷260    –30÷288
Lepkość oleju, cSt
20 °C (68 °F)                                           12.4              17.4              38              82             177            522            822           1535
40 °C (104 °F)                                          5.5                7.8               15              30              60             160            243            450
100 °C (212 °F)                                         —                  2                 3                5              8.4              18              25             42
204 °C (400 °F)                                         —                 —                 —              —              —              3.1             4.1              6
260 °C (500 °F)                                         —                 —                 —              —              —              —              2.4             3.3
Index lepkości oleju                                   —                 —                29              92             111            124            134            145
Punkt wlewu oleju
°C                                                           <–70            <–70           <–63            –60            –51            –36            –36             30
Gęstość oleju, g/mL
0 °C (32 °F)                                             1.87              1.89             1.91           1.92           1.93           1.94           1.95           1.95
100 °C (212 °F)                                       1.67              1.70             1.72           1.74           1.75           1.76           1.77           1.78
Maksymalna lotność oleju, ASTM D2595
% in 22 hr
121 °C (250 °F)                                        90                75                35               7               3                1               <1             —
204 °C (400 °F)                                        —                —                 —               —              —               7               <3            <1
Separacja oleju od smaru, ASTM D6184 wt loss, % in 30 hr
99 °C (210 °F)                                          18                 9                 7                6               5                5                4               4
204 °C (400 °F)                                         —                —                —               —              —               —              12             12

1 Ta tabela podaje typowe właściwości (nie specyfikacje) w oparciu o historyczną wydajność produkcji. Lepkość może zmieniać się w granicach ± ​​10%. 
2 Przybliżone
3 W oparciu o temperaturę krzepnięcia i gdzie odparowanie wynosi w przybliżeniu 10%.
H-1 informacja o zatwierdzeniu przypadkowego kontaktu z żywnością została przyznana produktom powyżej, które mają (H-1) po nazwie produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na danych technicznych firmy Chemours.

 

Spis smarów Krytox z dodatkami EP:

Smar Krytox GPL 210 Grease

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i dwusiarczek molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania smaru obejmują: wysoko obciążone łożyska i koła zębate.

Smar Krytox GPL 210 ma lepkość oleju bazowego 5,5 cSt @ 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 66 stopni C.

 

Smar Krytox GPL212 Grease

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i dwusiarczek molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania smaru obejmują, wysoko obciążone koła zębate i łożyska.

Krytox GPL 212 ma lepkość oleju bazowego 15 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 132 stopni C

 

Smar Krytox GPL214 Grease

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i dwusiarczek molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania smaru obejmują, wysoko obciążone łożyska, przekładnie i koła zębate.

Krytox GPL 214 ma lepkość oleju bazowego 60 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 204 stopni C.

 

Smar Krytox GPL215 Grease

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i dwusiarczek molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania smaru obejmują, wysoko obciążone przekładnie, koła zębate i łożyska.

Krytox GPL 215 ma lepkość oleju bazowego 160 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 179 stopni C.

 

Smar Krytox GPL216 Grease

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i dwusiarczek molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania smaru obejmują, wysoko obciążone łożyska i koła zębate.

Krytox GPL 216 ma lepkość oleju bazowego 243 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 260 stopni C.

 

Smar Krytox GPL217 Grease

Wysokiej jakości smar wykorzystujący olej PFPE, zagęszczacz PTFE i dwusiarczek molibdenu jako dodatek do ekstremalnych ciśnień. Powszechnie stosowane na rynku motoryzacyjnym i przemysłowym, zastosowania smaru obejmują, łożyska i koła zębate pracujące przy dużych obciążeniach.

Krytox GPL 217 ma lepkość oleju bazowego 450 cSt dla 40 stopni C. Smar ten nadaje się do stosowania w aplikacjach do 288 stopni C.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!