Powłoka gruntująca pod Sylgard Dow Corning 92-023

DOW CORNING® 92-023 PRIMER

Powłoka gruntowa i podkład służący do zwiększenia adhezji niektórych uszczelniaczy i powłok silikonowych do różnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak szkło, metal, drewno, ceramika i beton. DowCorning 92-023 Primer rozcieńcza się w heptanie w celu poprawy elastyczności i zwiększenia wydajność podczas zabezpieczania podzespołów elektronicznych Podkład, poprawia przyleganie elastomerów i pianek silikonowych do wielu podłoży, zapewnia bardziej jednorodne i silniejsze wiązanie z podłożem. Łatwy w stosowaniu, pozostaje aktywny przez kilka godzin po nałożeniu. Preparat o niskiej toksyczności, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, zgodnie z treścią europejskiej dyrektywy 88/379/EEC, zastosowany rozpuszczalnik nie powoduje zmniejszania warstwy ozonowej.

DC 92-023 zalecany jest jako podstawowy podkład do powłoki kapsułkującej Sylgard170, Sylgard 182, Sylgard 184, Sylgard 186, Silastic E (obecna nazwa XIAMETER RTV-4230-E ), Silastic J (obecna nazwa handlowa produktu XIAMETER RTV-4130-J).

Sposób stosowania zalecany przez producenta, aby uzyskać najlepsze wyniki przylegania Poniższe zalecenia nie dotyczą kauczuku silikonowego.
1. Starannie oczyścić wszystkie powierzchnie z kurzu, brudu, smoły, olejów i innych zanieczyszczeń. Usunąć rdzy z powierzchni metalowych i przez czyszczenie lub szczotkowanie.
2. Dokładnie oczyścić i odtłuścić wszystkie powierzchnie przemysłowe rozpuszczalnikiem, takim, jak metyl etyl keton lekko szorstką lub grubą niestrzępiącą się szmatką.
3. Płukać wszystkie środki czyszczące acetonem lub ketonem metylowo etylowymi pozostawić do wyschnięcia.

4. Alternatywnie, można zastosować odtłuszczanie parą wodną lub gorącą wodą i

Spłukać zdemineralizowaną wodą i pozostawić powierzchnie do całkowitego wyschnięcia.

Na tak przygotowana powierzchnię nałożyć cienką warstwę podkładu DOW CORNING 92-023 przez zanurzenie, pędzlem lub zastosowanie natrysku. Cienki podkład filmu daje najlepszą przyczepność. Grubość powłoki może być szacunkowo oceniana według kolorów,

grubsza folia, ciemniejszy czerwony odcień lub bielszy wygląd (jasne primer). Jeśli pęknięcia pojawiają się w filmie, można zastosować grubsza powłokę. Biały nalot lub skórka na powierzchni może wskazywać również na zbyt dużą powłokę.

Podkład DOW CORNING 92-023 można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem, aby osiągnąć cieńsza powłokę przez zanurzenie lub natryskiwanie Należy pamiętać, aby wszystkie rozpuszczalniki były wolne od wody. Podkład DowCorning 92-023 do utwardzenia wymaga wilgoci w powietrzu od 20 do 90 % wilgotności względnej.W takich warunkach nałożona powłoka utwardza się od 60 do 120 minut.Niska wilgotność lub niska temperatura powodują wzrost czasu utwardzania. Maksymalna temperatura utwardzania nie powinna przekraczać 60oC. i powoduje znaczne skrócenie okresu utwardzania.

Pewne materiały, chemikalia, czynniki utwardzające czy plastyfikatory mogą hamować utwardzanie produktu DC 92-023. Najbardziej powszechne z nich to:

-Cynoorganiczne związki metaloorganiczne

-Gumy silikonowe z katalizatorem organiczno cynowym

-Siarki, polisulfony lub innych materiały zawierających siarkę

-Aminy, poliuretany lub materiały zawierające związki aminowe

-Nienasycone plastyfikatory węglowodorowe

-Niektóre pozostałości topnika lutowniczego

Podstawowe dane produktu DowCorning 92-023

Norma Treść Jednostka Wynik
Ctm 0176 Kolor bezbarwny
Rozpuszczalnik Heptan
CTM0050 Lepkość w temperaturze 25 ° C mPa.s 0,7
ASTMD1084
CTM0022 Względna gęstość w temperaturze 25 ° C 0,72
ASTMD792
Czas utwardzania Minuty 120
CTM 0010 Zawartość substancji nielotnych mierzona po 6 godzinach w temperaturze 46 ° C  % 7
CTM 0021A Temperatura zapłonu ° C  (Pensky-MartensClosedCup) ° C -13
DIN E 51751  Temperatura wrzenia o C > 90

CTM: Metoda badania Korporacyjna kopie CTM dostępne są na życzenie.

ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.

Normy i atesty: WEEE / RoHS Zgodny, dobra przyczepność do metalu dobraprzyczepność do ceramiki, dobra przyczepność do szkła, dobra przyczepność do drewna, dobra przyczepność do tworzyw sztucznych, stabilny w niskich temperaturach.

Trwałość: DOW CORNING  92-023 ma trwałość 540 dni od daty produkcji.Pojemniki należy przetrzymywać szczelnie zamknięte w temperaturze poniżej 32 oC. Częściowo wypełnione pojemniki powinny być napełnione suchym powietrzem lub innym gazem np.azot w celu maksymalizacji okresu trwałości. Wielokrotnego otwierania pojemnika może spowodować małą ilość białego osadu wewnątrz przechowywanego podkładu.

Opakowania: DC 92023 jest dostarczany jest w opakowaniach :473-ml i 3,79-l. 

OGRANICZENIA: Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych i medycznych.

Tagi: podkład pod silikon, poprawia przyczepność, powłoka kapsułkująca, podkład pod Sylgard, 

Our website is protected by DMC Firewall!