Silikonowy środek rozdzielający XIAMETER® RSN-0020 Resin

XIAMETER® RSN-0020 Resin

Dawna nazwa produktu Dow Corning® 20 Release Coating

Silikonowy środek rozdzielający do tworzyw sztucznych, klejów i wyrobów elastomerowych

XIAMETER Resin RSN-0020 został zaprojektowany jako łatwy w użyciu środek do uwalniania produktów z form w szerokim zakresie zastosowań i przy licznych cyklach formowania. Środki rozdzielające inaczej zwane antyadhezyjnymi lub antyprzyczepnymi stanowią najważniejszą część rodziny produktów pomocniczych przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Są zazwyczaj niezbędnym elementem procesu produkcji. Podstawowym powodem stosowania środków antyprzyczepnych jest konieczność fizycznego oddzielenia uplastycznionego gorącego tworzywa wprowadzonego do formy od jej ścianki. Środek rozdzielający ma stworzyć warstwę możliwie jak najbardziej cienką i jednocześnie nieingerującą chemicznie i mechanicznie w wytwarzany element.

Cechy i własności produktu wskazują na następujące zastosowania: wytwarzanie części plastikowych- zapewnia trwałą warstwę oddzielającą dla epoksydów, melaminy, metakrylany, związki fenolowe, poliestry i poliuretany.
Podobne właściwości wykazuje produkt w stosunku do laminatów szklanych, rurek silikonowych oraz części wykonanych z tłoczywa silikonowego. Ciekawe zastosowanie dotyczy przemysłu drzewnego i gumowego do operacji w drewnie, metalu oraz formowania uszczelek gumowych. Podstawowy skład produktu to: polidimetylosiloksan i żywica silikonowa o wysokiej masie cząsteczkowej rozdrobnionych w mieszaninie rozpuszczalników. Preparat charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem i nadaje się do większości tworzyw sztucznych. Może być stosowany jako środek poślizgowy lub anty przyczepny. Nie odkłada się w formie i nie tworzy narostów pozwalając uzyskać dobra jakość powierzchni oraz zmniejszając ilość braków i podnosząc wydajność.
Dla łatwiejszego stosowania i łatwiejszej  kontroli ilości zastosowanej do powierzchni formy, XIAMETER RSN-0020 Żywica powinna być rozcieńczony się do jednej części powłoki w proporcji o 5 - 10 części rozpuszczalnika. (80 części izopropanolu (99%) i 10 części toluenu). 
Po rozcieńczeniu, XIAMETER RSN-0020 może być stosowana przez natryskiwanie, szczotkowanie lub wycieranie. Powierzchnie formy powinna być oczyszczone przed aplikacją. Najlepsze właściwości oddzielające uzyskuje się, gdy produkt jest stosowany jako bardzo cienka folia. Należy unikać nadmiaru powłoki.. Grube warstwy nie dają dobrych rezultatów oddzielających, a nawet mogą powodować przylepienie do formy. Trudne oddzielenie może również wynikać z nierównomiernego rozproszenia lub brak nałożenia produktu na całą powierzchnię. Można również nanosić Xiameter RSN 0020 na gorące powierzchnie (np. ogrzewanie formy przez 5-10 minut w temperaturze 93-204OC). Rozpuszczalniki stosowane do rozcieńczania XIAMETER RSN-0020 Resin mogą być łatwopalne i dlatego należy zastosować szczególną ostrożność przy tej operacji, pomimo, że nałożenie na gorącą powierzchnie powoduje lepsze uwalnianie i większą trwałość powstałego filmu.

Podstawowe dane produktu Xiameter RSN 0020

norma Treść Jednostka wynik
CTM 0005 Kolor konsystencja Bezbarwna do słomkowej ciecz emulsja
Skład: Polidimetylosiloksan i żywica silikonowa o wysokiej masie cząsteczkowej rozdrobnionych w mieszaninie rozpuszczalników(80 części izopropanolu (99%) oraz 10 części toluenu)
CTM 0208 Aktywna zawartość czynnika % 50
CTM 0001 Gęstość w temperaturze 25°C g/ml 0,93
  Gęstość pary   3,9
CTM 0021A Temperatura zapłonu °C 32
  Temperatura topnienia: ° C <-30
  Temperatura wrzenia: ° C :> 140
  Typ rozpuszczalnika   Stoddard i ksylen
  Rozcieńczalniki- Stoddard i Ksylen Alifatyczne i aromatyczne, węglowodory chlorowane
CTM 0004 Lepkość cSt 9 do 13

CTM: Firmowa Metoda Testów, kopie CTM dostępne na życzenie.

OGRANICZENIA: Produkt ten nie został przetestowany ani przedstawiony jako odpowiedni do zastosowań farmaceutycznych. Nie jest przeznaczony do spożycia. Nie jest przeznaczony do stosowania w żywności.

Ten produkt jest sklasyfikowany jako palnych o temperaturze zapłonu 32 ° C. Przenosić i przechowywać w odpowiedniej temperaturze. Zastosować środki ostrożności.

Przechowywanie i termin ważności: w przypadku przechowywania w temperaturze poniżej 35 ° C w oryginalnym opakowaniu i produkt nie jest rozpakowany ma gwarantowaną trwałość 720 dni od daty produkcji.

Tagi: Dow Corning RC 20 Silikonowy środek rozdzielający, emulsja jako środek rozdzielający, środek rozdzielający do drewna,

Produkty o podobnej charakterystyce lub zastosowaniu: Ease Relase 200, Frekote800-NC , Release Coating 6767, POLSILFORM.

 

Our website is protected by DMC Firewall!