zalewanie elektroniki silikonem

SYLGARD® 170 FAST CURE SILICONE ELASTOMER KITkup teraz emoly

SYLGARD 170 jest utwardzaną w temperaturze pokojowej, silikonową kompozycją dwu-składnikową poliaddytywną, która po zmieszaniu ze sobą utwardza się osiągając własności elastycznego elastomeru o bardzo małym skurczu liniowym i służy do zalewania, hermetyzacji i ochrony elementów elektronicznych przed wstrząsami mechanicznymi i termicznymi oraz pogodowymi.

Produkt utwardza się bez reakcji egzotermicznej ze stałą szybkością, niezależnie od grubości przekroju czy stopnia zamknięcia elementu elektronicznego i posiada doskonałe właściwości dielektryczne.

Zalewa silikonowa SYLGARD 170 nie wymaga procesu dotwarzania i może zostać oddana do użytku zaraz po skończonym procesie utwardzania. W odróżnieniu do innych zalew silikonowych, (które wymagają specjalnego traktowania powierzchni, użycia primera czy czyszczenia) produkt firmy Dow Corning Sylgard 170 nie wymaga wyczyszczenia powierzchni w celu osiągnięcia jak najlepszej adhezji.

Dwukomponentowy (płynna baza i utwardzacz) czarny o niskiej lepkości silikon elastomer zaprojektowany został w celu ochrony przed wilgocią, warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi elementów elektrycznych i elektronicznych narażonych na czynniki termiczne, wibracje elementy niszczące środowiska lub uszkodzenia mechaniczne i jest w temperaturze pokojowej lub cieplnie. Dow Corning Sylgard 170 posiada doskonałe właściwości dielektryczne, średnią przewodność cieplną i jest odporny na ogień (UL 94 V-0).Zalecana temperatura pracy warstwy ochronnej to od -55 do 200°C. Typowe zastosowania substancji kapsułkującej Sylgard 170 to: hermetyzacja wzmacniaczy, cewek, złącz, zasilaczy, czujników urządzeń solarnych, przekaźników, płytek drukowanych a także ochrona modułów elektronicznych, rdzeni ferrytowych, elementów konstrukcyjnych ogniw słonecznych i transformatorów, sterowników mocy, czujników..Pozostaje elastyczny we wszystkich rodzajach pogody (twardość 50 Shore).

Przygotowanie powierzchni: przed zalewaniem wszystkie powierzchnie powinny być oczyszczone i odtłuszczone odpowiednim rozpuszczalnikiem.. Dla poprawy przyczepności, polecany jest podkład DOW CORNING 92-023 lub DOW CORNING 1200 OS Primer.

Przygotowanie zalewy: odważyć 1 część wagową bazy silikonowej (Cześć A) i 1część wagową środka utwardzającego (Część B) do czystego plastikowego, szklanego lub metalowego naczynia a następnie wolno mieszać. Składniki należy wymieszać dokładnie, z początku powoli, żeby uniknąć chlapania oraz aby nie zapowietrzyć mieszaniny. Można stosować mieszanie ręczne lub mechaniczne. Mieszanie nie powinno jednak trwać zbyt długo, a wymieszana masa nie powinna mieć temperatury wyższej od 35°C. Aby nie osiągać wysokich temperatur zaleca się mieszać komponenty w temperaturze pokojowej w celu zapewnienia odpowiedniego czasu potrzebnego do odważenia, wymieszania, odgazowania oraz prowadzenia dalszych prac w tym wylewania. Ilość mieszanych składników nie powinna być zbyt duża, tak, aby możliwe było dokładne wymieszanie bazy i utwardzacza.

W większości przypadków odgazowywanie nie jest konieczne. Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia powietrza można je dokonać przez odgazowanie w komorze próżniowej. (Gdy mieszanina ma być odpowietrzona w komorze próżniowej zaleca się przygotowanie mieszaniny w naczyniu o pojemności ok. 3÷4 razy większej niż objętość wlanych składników - podczas odgazowywania w próżni może nastąpić gwałtowne 2÷3 krotne zwiększenie objętości. Użycie dostatecznie dużego naczynia pozwala na odgazowanie bez przelania się mieszaniny. Składniki produktu miesza się zazwyczaj w temperaturze pokojowej lub w celu szybszego utwardzenia stosuje się temperaturę podwyższoną.. Jeżeli po wymieszaniu nadal występują pęcherzyki powietrza można je usunąć przez zastosowanie podciśnienia od 30 do 50 mbar przez 5 do 10 minut. Tak przygotowana mieszaninę silikonową można wlać kierując strumień do najgłębszego miejsca starając się unikać wprowadzania do wylewanej formy powietrza. Jeżeli nie mamy pewności, że wlewana powłoka jest dokładnie wymieszana nie należy jej zalewać. Czas reakcji utwardzania jest zależny od temperatury mieszanki, temperatury otoczenia. Sylgard 170 elastomer silikonowy powinny być utwardzany przez: 24 godziny w temperaturze 23 ° C, lub 30 minut w temperaturze 70 ° C, lub 11 minut w temperaturze 100 ° C, lub 7 minut w 150 ° C. Duże elementy i zespoły mogą wymagać dłuższego czasu w celu osiągnie pełnego utwardzenia.

Niektóre substancje chemiczne, środki pielęgnacyjne i plastyfikatory mogą hamować utwardzenie produktu. Dotyczy to w szczególności takich produktów jak: węglik cyny i inne metaloorganiczne związki organiczne związki cyny, silikony zawierające katalizatory organiczne cyny, siarka, polisiarczki, polisulfony i inne siarki oraz materiały zawierające aminy, amidy, uretany oraz gumy silikonowe z katalizatorem węglikowym i węglowodory nienasycone.

Wymieszany produkt nakładać można ręcznie lub mechanicznie.

Aby usunąć Silikon Sylgard170 już utwardzony i nałożony np. na płytkę (w celu wymiany podzespołu elektronicznego) należy ostrzem lub nożem przeciąć powłokę i wyjąć nacięty kawałek oraz uszkodzoną część elektroniczną a następnie zalać wycięty kawałek nową warstwą.

Pomimo zwiększenia kosztów urządzeń elektrycznych i elektronicznych producenci stosują, Sylgard 170 ponieważ zapewnia długoterminową, niezawodną ochronę czułych obwodów i komponentów i jest trwałym izolatorem nieprzewodzącym prądu elektrycznego i ochroną odporną na naprężenia i pochłaniającą siły niszczące przy wibracjach. Ponadto ten wodoodporny produkt jest odporny na utlenianie, działanie ozonu, ultrafioletu i posiada dużą stabilność chemiczną i wysoką odporność na ogień.

Podstawowe dane produktu Sylgard 170

Norma Treść Jednostka wynik
CTM 0176 Kolor  czarny
Skład: Polidimetyl osiloksanodisilan - silikon elastomer poliaddytywny
  Ilość składników 2 stosunek mieszania 1:1
  Temperatura pracy w oC -55 do 200°C.  
ASTM D1895 Gęstość po całkowitym utwardzeniu g / cm ³ 1,38
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość (część A)                        mPa.s 4000
0050 D1084 Lepkość (część B)                        mPa.s 1500
0050 D1084 Lepkość po wymieszaniu mPa.s 2135
CTM0022 ASTM D792 Ciężar właściwy część A   1,34
CTM0022 ASTM D792 Ciężar właściwy część B   1,39
Właściwości po wymieszaniu
CTM 0055 ASTM D1824 Czas płynności produktu po wymieszaniu minuty 15
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość w temperaturze 23 ° C po 2 minutach mPa.s 3000
CTM 0050 ASTM D1084 Lepkość w temperaturze 23 ° C, a po 30 minutach mPa.s 11000
  Czas utwardzania w 250 C godziny 24
  Czas utwardzania w 500 C minuty 45
  Czas utwardzania w 700 C minuty 25
  Czas utwardzania w 850 C minuty 15
  Czas utwardzania w 1000 C minuty 10
  Czas utwardzania w 150 o C minuty 7
Właściwości fizyczne, suszone przez 30 minut w temperaturze 70 ° C
ASTM D1895 Gęstość w 23 ° C 1.35 0022 D0792    
CTM 0099 ASTM D2240 Twardość, Shore Shore 42
0137A D412 Wytrzymałość na rozciąganie MPa 2,9
CTM 0137A ASTM D412 Wydłużenie przy rozerwaniu % 165
CTM 0159A ASTM D624 Wytrzymałość na rozdzieranie - die B kN / m 3,5
CTM 0653 Współczynnik rozszerzalności cieplnej głośności 1/K 8,1x10-4
CTM 0069 Współczynnik przewodzenia ciepła W / m * K 0,48
BTU / h ft degF 0,277
CTM 0114 Wytrzymałość elektryczna 2mm grubości kV/mm 18
ASTM D149 V / mil 475
0112 D150 Przenikalność (stała dielektryczna) przy 100Hz   3,53
0112 D150 Przenikalność (stała dielektryczna)przy 100kHz   3,45
0112 D150 Współczynnik strat przy 100Hz   0,0038
0112 D150 Współczynnik strat przy 1kHz   0,0008
0249 D257 Opór elektryczny Ohm*.cm 3,5x1016
DIN 52612 Przewodność cieplna W/mK 0,48
ISO 11357-1999 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej CTE ppm/oC 275
IEC 112 Wskaźnik odporności na prądy pełzające ( liczba 600
  Temperatura wrzenia / zakres ° C > 200
  Temperatura zapłonu° C (Closed Cup) ° C > 101,1
  Klasy palności wg UL 94 UL 94-VO***
  Specyfikacje specjalne militarne

CTM: Firmowa metoda testów, kopie CTM dostępne są na życzenie. koszyk

ASTM: Amerykańskie Towarzystwo ds. Badań i Materiałów

ISO: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

DIN: Deutsche Industrie Norm
***Materiały spełniające V-0 wg UL 94
- Nie palą się płomieniem dłużej niż 10 sęk. po każdym z testów na podtrzymywanie palenia.
- Czas spalania otwartym płomieniem nie przekracza 50 sęk dla 10 podpaleń każdego zestawu 5 próbek.
- Nie ma żadnych materiałów, które paliłyby się lub tliły aż do uchwytu mocującego.
- Nie kapią i nie zapalają znajdującej się 305 mm poniżej waty.
- Nie ma żadnych materiałów tlących się dłużej niż 30 sekund po drugim usunięciu płomienia.

Opakowania: 1,1 kg zestaw; 5,5 kg zestaw; 22 kg zestaw; 224,5 kg zestaw lub opakowania indywidualne sprzedawcy.

Normy i atesty: duża płynność,niska lepkość, utwardzany od 23oC, umiarkowana przewodność cieplna, długi okres trwałości, brak produktów ubocznych utwardzania, produkt niepalny, doskonałe właściwości dielektryczne, specyfikacje wojskowe, stabilność w wysokiej temperaturze, stabilność w niskiej temperaturze. 

Aprobata UL 746, UL (Underwriters Laboratories, Inc.) - UL 94 V-0, WEEE / RoHS Zgodny, Mil Spec.UL (Underwriters Laboratories, Inc.) - UL Zatwierdzony ‘

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 25 °C w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach uniemożliwiających dostanie się powietrza, żywotność produktu do użytku wynosi 24 miesięcy od daty produkcji. Częściowo wypełnione pojemniki powinny być oczyszczone suchym powietrzem lub innym gazem.

Ograniczenia: produkt jest sprawdzony ani zaoferowany do zastosowań medycznych i farmaceutycznych.

Tagi: zalewanie elektroniki silikonem, uszczelnienie solara, roztwór żywicy silikonowej, silikon kapsułkujący, zalewa silikonowa elektryczna i elektroniczna, silikon do paneli słonecznych, czym zalać płytkę drukowaną zalewa do elektroniki.

Produkty o podobnej charakterystyce: brak produktów o podobnej charakterystyce. Sylgard 184

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!