Płynny silikon CS Xiameter PMX-200

XIAMETER® PMX-200 Silicone Fluid 12 500

dawna nazwa handlowa DOW CORNING®200 FLUID 12500CS

Xiameter PMX-200  Silicone Fluid  12 500 to niskiej lepkości (konsystencja płynnego miodu) polidimety-polimer siloksanowy o wysokiej ściśliwości, wysokiej temperaturze zapłonu, wysokiej odporności na utlenianie i niskiej energii powierzchniowej i temperaturze płynięcia. Płyn silikonowy dimethicone o konsystencji gęstego miodu charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie, doskonałą wodoodpornością i dobrą stabilnością cieplną. Płyn silikonowy Xiameter  PMX-200  Silicone Fluid  12 500 charakteryzuje się: przejrzystym bezbarwnym kolorem, bezwonnym zapachem, bardzo wysoką wytrzymałością dielektryczną i przeciwpieniącymi właściwościami, wysokimi działaniami tłumiącymi, stabilnością termiczną, bardzo wysoką lepkością, doskonałą smarownością, obojętnością do tworzyw sztucznych, gumy i metali, wysoką odpornością na ścinanie, szerokim zakresem temperatury pracy, niska zmianą lepkości w temperaturach oraz niską reaktywnością na ciśnienie pary i jest zasadniczo obojętny i nietoksyczny. Inne zalety produktu silikonowego to niepalność, obojętność na gumy, oringi i uszczelki, doskonałe właściwości smarne, wysoka odporność na ścinanie, wysoki ciężar cząsteczkowy.

Jeżeli dodamy do tego dobrą odporność na ścieranie, wysoką intensywność połysku w produktach, w których zastosowano Xiameter  PMX-200, zdolność rozpuszczania w szerokim zakresie rozpuszczalników oraz niska temperaturę płynięcia i odporność na bakterie to otrzymany produkt o doskonałych właściwościach dla przemysły.

Xiameter  PMX-200  stosowany jest jako aktywny produkt powłok zabezpieczających do samochodu, mebli i metalu. Ten płynny silikon jest też składnikiem kremów ochronnych, kremów do golenia, antyperspirantów i wielu innych produktów do pielęgnacji ciała. Inne zastosowania to dodatek do płynów tłumiących, element polepszający właściwości elastomerów i tworzyw sztucznych przy ich wytwarzaniu. Intensywność połysku, ściśliwość, działanie tłumiące i niska prężność par, reaktywność temperatury krzepnięcia i energii powierzchniowej sprawiły, że Xiameter PMX-200 jest wykorzystywany do kontroli piany przy produkcji oraz rafinerii ropy naftowej. Ponadto jest on stosowany w wielu wojskowych, przemysłowych i lotniczych przyrządach pomiarowych, miernikach, urządzeniach i systemach monitoringu. Szeroko stosowany, jako smar do o-ringów, uszczelek, zaworów i jako smar uszczelniający. Xiameter PMX-200 jest zazwyczaj rozcieńczony w rozpuszczalniku węglowodorowym, alkoholowych, takim jak toluen, ksylen, dodawany w sposób ciągły przez pompy.

Podstawowe dane produktu XIAMETER PMX-200 Silicone Fluid  12 500

Treść Jednostka Wynik
Lepkość cSt 12500
Lepkość / Temp Współczynnik 0,61
Temperatura pracy- -40 ° C do 200 ° C
Masa cząsteczkowa (waga molekularna) 139000
Wygląd  Krystalicznie czysty płyn
Konsystencja Średnio lejący się miód
Nazwa INCI Dimethicone
Ciężar właściwy w temperaturze 25 ° C kg / l 0.975
Współczynnik załamania światła w temperaturze 25 ° C 1,403
Temperatura płynięcia ° C -46
Temperatura wrzenia° C ° C > 65
Kolor, APHA 5
Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty), ° C >326
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty), ° C >250
Liczba kwasowa, BCP śladowa
Lotna zawartość   w temp.150 ° C % 0,23
Temperatura krzepnięcia ° C -46
Napięcie powierzchniowe w temperaturze 25 ° C mN / m 21,5
Szybkość parowania (octan butylu = 1)  <1
Współczynnik rozszerzalności cm / cm / ° C 0,00096
Przewodność cieplna przy 50 ° C g cal / cm · s · ° C 0,00037
Parametr rozpuszczalności 7,4
Stała dielektryczna 2,75
Dielektryk tangens strat 50Hz 0,0001
Wytrzymałość dielektryczna w temperaturze 25 ° C V / mil 400
Ciśnienie pary roztworu w 25 ° C mmHg <5
Przewodność cieplna w 25° C W / m ° C 0,09
Rozpuszczalność w typowych rozpuszczalnikach
Tolen rozpuszczalny
Chlorowane rozpuszczalniki wysoki
Rozpuszczalniki alifatyczne wysoki
Fluorowane miotające wysoki
Rozpuszczalniki aromatyczne wysoki
Suche alkohole słabo
Woda słabo

Trwałość i magazynowanie: przy przechowywaniu w temperaturze poniżej 40 °C w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, produkt posiada okres trwałości 36 miesięcy od daty produkcji.

Ograniczenia: Xiameter PMX-200 Fluid może powodować okresowe dolegliwości oczu, Produkt jest zgodny z RoHS, HAP-free, VOC (Lotne szkodliwe związki organiczne, oparów chemicznych) zwolnione –nie zawiera. Czysty płynny silikon (Polidimetylosiloksan) jest zwolniony z federalnych przepisów USA, w tym LZO Kalifornii (CARB - California AirResources Board organizacja badająca ”czyste powietrze”) i przepisy OTC. Spełniają normy HAP i nie przyczyniają się do zubożenia ozonu i globalnego ocieplenia. Ponadto są zgodne dyrektywami RoHS. W podwyższonej temperaturze, Xiameter PMX-200 płynny silikon jest wrażliwy na zanieczyszczenia kwasów, zasad, pewnych związków metali i utleniaczy. Zanieczyszczenia te mogą powodować przyspieszone tempo powstawania lotnych produktów ubocznych. Utleniacze może powodować wzrost lepkości cieczy. Nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi i jako środek dodawany do żywności. Nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych.

Normy i atesty:

Czyste oleje silikonowe spełniają specyfikacje Mil Spec VV-D-1078

Koszerny, Koszerne na Paschę

Stany Zjednoczone FDA dopuszczenia

21 CFR Część 175, 105: „Kleje".

21 CFR § 175.300: "Powłoki polimerowe i żywicznych".

21 CFR Część 175, 380: „ksylenu-formaldehydowe skondensowany z żywic 4, 4-isopropylidendiphenol-epichlorohydryny epoksydowych".

21 CFR Część 175, 390: „Powłoki cynkowo-matrix dwutlenek krzemu".

21 CFR Część 176, 170: „Elementy z papieru i tektury w kontakt z wodnymi i tłustych".

21 CFR Część 176, 180: „Elementy z papieru i tektury w kontakcie z suchymi produktami spożywczymi".

21 CFR Część 176, 200: „środki pianotłumiące stosowana w powłokach".

21 CFR § 176, 210 „środki przeciwpieniące stosowane w produkcji papieru i kartonu."

21 CFR Część 177, 1200: „celofan".

21 CFR Część 177, 1210: „Zamknięcia uszczelniające dla pojemników na żywność".

21 CFR Część 177, 1350: „kopolimery etylenu-octanu winylu".

21 CFR Część 177, 1520: „polimery olefin".

21 CFR § 177.2600: "Wyroby gumowe przeznaczone do wielokrotnego użytku".

21 CFR Część 177, 2800: „Tkaniny i włókna tekstylne".

21 CFR Część 178, 3120: „Klej Zwierząt".

21 CFR § 178.3570: "Smary do incydentalnego kontaktu z żywnością".

21 CFR Część 178, 3910: „smary powierzchniowe wykorzystywane w produkcji wyrobów metalowych".

21 CFR Część 181, 28: „Przed usankcjonowane składników żywności w produkcji materiałów opakowaniowych - środek wydania".

21 CFR Część 177, 2260: „Filtry, wiązane żywicą".

Atesty Europejskie:

Skład produktu został pozytywnie oceniony według niemieckich BFR Rekomendacja XV na silikon do kontaktu z żywnością (BFR-EmpfehlungenSiliconezu XV), po utwardzeniu zalecane przez DowCorning.
- Skład produktu został pozytywnie oceniony według niemieckiej XXXVI BFR Zalecenie dotyczące papieru i tektury używanej do kontaktu z żywnością (BFR-Empfehlungen XXXVI zuPapiere, KartonsundPappenfür den Lebensmittelkontakt). Zalecenie to jest ważne dla papieru lub tektury, która jest przeznaczona do stosowania w temperaturze do 90 ° C (przechowywania i podgrzewania żywności).
Kiedy jest stosowany jako dodatek lub środek do produkcji polimeru i / lub jako monomer lub inna substancja wyjściowa do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych: - Skład tego produktu zostało pozytywnie ocenione zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Skład produktu został pozytywnie oceniony według niemieckiego zalecenia BFR XXXVI / 2 na papier i tektura do celów pieczenia (BFR-Empfehlungen XXXVI / 2 zuPapiere, Kartonsund Pappen für Backzwecke).
Żadna z substancji obecnych w produkcie nie jest obecnie przedmiotem specyfikacji lub ograniczenia mocy rozporządzenia UE 10/2011.
FCM 575 obecny w tym produkcie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu UE 10/2011

Tagi: Nr CAS 63148-62-9, Kod CAGE71984, Polidimetylosiloksan (PSF lub Płyny PDMS, polidimetylosiloksany, wysoka lepkość silikonów, 100% silikony, silikon, dimetylowe oleje silikonowe, płyny do kąpieli silikonowe, silikon do kosmetyków, czysty silikon, płynny silikon.

Produkty o podobnych właściwościach: CLEARCOPSF-12500cSt, GE Viscasil 12.5M, Wacker AK-12500, Rhodia 47V-12500

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd